สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของ คณะลูกเสือแห่งชาติ โดยลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ จะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความสามัคคี มานะอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม ดังคติประจำใจลูกเสือที่ได้พระราชทานไว้ว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”