ส่งมอบชุดกิจกรมการเรียนรู้ (ใบงาน) จำนวน 3 วิชาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( ใบงาน ) จำนวน 3 วิชา ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน ที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV )