เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่และตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

ดร.สุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่และตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่โดยมีดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 /หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยศึกษาธิการภาค 15 (นายชาตรี ม่วงสว่าง) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.ยุพิน บัวคอม) ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (นายฐิตินันท์ นันทะศรี) ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (นายเรืองยศ ปันศิริ) และนายกสมาคม สโมสรลูกเสือในจังหวัด 8 แห่ง และหน่วยงานทุกภาคส่วน คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่