ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน