ประกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว