จดหมายข่าว Clusters 15

ข้อมูลสารสนเทศ

นักเรียน
86,000

จำนวนสถานศึกษา
370

จำนวนห้องเรียน
4,204

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน


ติดอยู่ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333