สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และติดตามนักเรียนตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 และวันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้นางสิริพร ไชยรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และติดตามนักเรียนตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน และรับทราบปัญหาสู่การป้องกันไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษา ตามนโยบายส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดเปาสามขา 2. โรงเรียนวัดห้วยทราย