รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า ”ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1”
3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
6. ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
8. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
9. ช่องไฟล์แนบ : หากมีเอกสารประกอบการร้องเรียน ให้คลิก Choose File แล้วแนบเอกสาร
10. กดบันทึกที่คำว่า Submit

หมายเหตุ
1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนทั่วไป ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

  ติดต่อเรา

  🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ 50300

  ☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112334-342    📠 โทรสาร : 053-112677
  🌏 Website : https://www.chiangmaiarea1.go.th
  📧 Email : saraban04047@obec.go.th

  หมายเลขภายใน

  📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
  📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
  📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  📞 ต่อ 209, 211, 213, 218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี