การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร สพป.เชียงใหม่ เขต 1

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร สพป.เชียงใหม่ เขต 1

มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565