โรงเรียนวัดเสาหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะมวยไทย โครงการมหกรรมเยาวชนต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดเสาหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะมวยไทย โครงการมหกรรมเยาวชนต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ เวทีมวยชั่วคราวหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี