การสั่งพิมพ์แบบพิมพ์ราชการ(กรณีให้ สพป.ชม เขต1 เป็นผู้ดำเนินการ)