การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง

head1
170965
ิbanner web
สวัสดีปีใหม่
เพิ่มหัวเรื่อง
banner web
PlayPause
previous arrow
next arrowติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ศาลา กลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร 053-112342
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร 053-112342
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร