สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 3 อัตรา ตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้

  1. โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. โรงเรียนออนใต้วิทยา วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. โรงเรียนบ้านป่าเสร้า วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น และให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศฯนี้เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 https://www.chiangmaiarea1.go.th/2020/recruit-people/ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ สพป.เชียงใหม่เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)