โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ลำดับรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์
150010001ศรีเนห์รูช้างเผือกเมืองเชียงใหม่096-6975959
250010002วัดช่างเคี่ยนช้างเผือกเมืองเชียงใหม่053-214224
350010003วัดเจ็ดยอดช้างเผือกเมืองเชียงใหม่053-216196
450010004วัดข่วงสิงห์ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่053-211616
550010005วัดป่าตันป่าตันเมืองเชียงใหม่053-220770
650010006อนุบาลบ้านท่อเมืองลังป่าตันเมืองเชียงใหม่053-110192
750010007คำเที่ยงอนุสสรณ์ช้างม่อยเมืองเชียงใหม่053-234189
850010008ท่าศาลาท่าศาลาเมืองเชียงใหม่053-115641
950010009วัดดอนจั่นท่าศาลาเมืองเชียงใหม่053-248690
1050010011วัดป่าแดดป่าแดดเมืองเชียงใหม่053-447331
1150010012วัดวังสิงห์คำป่าแดดเมืองเชียงใหม่053-368373
1250010013พุทธิโศภนพระสิงห์เมืองเชียงใหม่053-277609
1350010014อนุบาลเชียงใหม่พระสิงห์เมืองเชียงใหม่053-278427
1450010015วัดขะจาวฟ้าฮ่ามเมืองเชียงใหม่053-240288
1550010016ศิริมังคลาจารย์แม่เหียะเมืองเชียงใหม่053-273498
1650010017บ้านแม่เหียะสามัคคีแม่เหียะเมืองเชียงใหม่053-274655
1750010019ชุมชนวัดท่าเดื่อสันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่053-115177
1850010020วัดป่าข่อยใต้สันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่053-379190
1950010021วัดร้องอ้อสันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่053-110529
2050010022บ้านท่าหลุกสันทรายสันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่053-244255
2150010023เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1สุเทพเมืองเชียงใหม่053-440501
2250010024สังวาลย์วิทยาสุเทพเมืองเชียงใหม่053-295015
2350010025บ้านเชิงดอยสุเทพสุเทพเมืองเชียงใหม่053-328376
2450010026วัดสวนดอกสุเทพเมืองเชียงใหม่053-278617
2550010027บ้านโป่งน้อยสุเทพเมืองเชียงใหม่053-329198
2650010028บ้านห้วยทรายสุเทพเมืองเชียงใหม่053-281218
2750010029วัดหนองป่าครั่งหนองป่าครั่งเมืองเชียงใหม่053-244290
2850010030ชุมชนบ้านบวกครกน้อยหนองป่าครั่งเมืองเชียงใหม่053-116812
2950010031วัดเสาหินหนองหอยเมืองเชียงใหม่053-140174
3050010032วัดเมืองสาตรหนองหอยเมืองเชียงใหม่053-278568
3150010033บ้านแม่ดอกแดงเชิงดอยดอยสะเก็ด053-104823
3250010035บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)เชิงดอยดอยสะเก็ด053-495501
3350010036บ้านร้องขี้เหล็กเชิงดอยดอยสะเก็ด086-4202157
3450010037บ้านบ่อหินตลาดขวัญดอยสะเก็ด053-484564
3550010042เทพเสด็จวิทยาเทพเสด็จดอยสะเก็ด064-9505238
3650010046บ้านป่าไม้แดงป่าป้องดอยสะเก็ด053-840710
3750010047บ้านป่าป้องป่าป้องดอยสะเก็ด093-1312159
3850010048บ้านปางแดงป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด094-9612703
3950010049บ้านปางน้ำถุป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด065-8682351
4050010050บ้านแม่หวานป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด087-0812684
4150010051บ้านโป่งกุ่มป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด093-1075921
4250010053แม่คือวิทยาแม่คือดอยสะเก็ด053-043121
4350010056บ้านตลาดขี้เหล็กแม่โป่งดอยสะเก็ด053-460201
4450010058แม่โป่งประชาสามัคคีแม่โป่งดอยสะเก็ด053-043662
4550010059บ้านแม่ฮ้อยเงินแม่ฮ้อยเงินดอยสะเก็ด053-840699
4650010062ชลประทานผาแตกลวงเหนือดอยสะเก็ด053-104571
4750010063บ้านลวงเหนือ + บ้านสันทรายลวงเหนือดอยสะเก็ด0805740910 , 080-5740910
4850010066บ้านป่างิ้วสง่าบ้านดอยสะเก็ด053-042315
4950010069บ้านป่าขุยสันปูเลยดอยสะเก็ด089-6360600
5050010073บ้านป่าเสร้าสันปูเลยดอยสะเก็ด053-887223
5150010074บ้านป่าเหมือด + บ้านสันต้นม่วงเหนือสำราญราษฎร์ดอยสะเก็ด053-042718 , 053-042717
5250010079บ้านดอนปิน(ตำบลแม่เหียะ)แช่ช้างสันกำแพง053-332354
5350010080บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) + บ้านดอนปีนแช่ช้างสันกำแพง053-332354 , 053-277011
5450010081บ้านหนองโค้งต้นเปาสันกำแพง053-339812
5550010082บ้านบ่อสร้างนรากรประสาทต้นเปาสันกำแพง053-387269
5650010083วัดสันมะฮกฟ้า + วัดสันป่าค่าต้นเปาสันกำแพง053-960870 , 053-960510
5750010085วัดทรายมูลรัตนศึกษาทรายมูลสันกำแพง053-395469
5850010086บ้านบวกค้างบวกค้างสันกำแพง053-446754
5950010087วัดป่าตาลบวกค้างสันกำแพง080-3057495
6050010089บ้านกอสะเลียมบวกค้างสันกำแพง053-446449
6150010096วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารร้องวัวแดงสันกำแพง053-331789
6250010099วัดสันกลางเหนือ + บ้านมอญสันกลางสันกำแพง053-013390
6350010102สันกำแพงคันธาอนุสรณ์สันกำแพงสันกำแพง053-331204
6450010103บ้านสันกำแพงสันกำแพงสันกำแพง053-331554
6550010104วัดบ้านน้อยสันกำแพงสันกำแพง053-331105
6650010105วัดสันโค้งทรายมูลสันกำแพง053-332272
6750010106บ้านแม่ปูคา + บ้านปงป่าเอื้องแม่ปูคาสันกำแพง053-965515
6850010108วัดล้านตองห้วยทรายสันกำแพง097-9182293
6950010114ออนใต้วิทยา + วัดบ้านโห้งออนใต้สันกำแพง053-880895 , 053-880521
7050010115แม่ตะไคร้ทาเหนือแม่ออน081-4126812
7150010116ทาเหนือวิทยาทาเหนือแม่ออน053-460002
7250010122หมู่บ้านสหกรณ์ 2บ้านสหกรณ์แม่ออน053-929076
7350010125วัดห้วยทรายแม่ทาแม่ออน052-011110
7450010126วัดดอนชัยแม่ทาแม่ออน061-2911919
7550010130วัดห้วยแก้วห้วยแก้วแม่ออน053-036601
7650010133บ้านออนกลางออนกลางแม่ออน053-859117
7750010135วัดเปาสามขาออนกลางแม่ออน080-6708631
7850010137บ้านออนหลวยออนเหนือแม่ออน053-859419