เรื่องเล่าการติดตามค้นหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1