ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

คำแนะนำ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง  ติดต่อเรา

  🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ 50300

  ☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

  📠 โทรสาร 053-112677
  🌏 https://www.chiangmaiarea1.go.th
  📧 ict@chiangmaiarea1.go.th

  หมายเลขภายใน

  📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
  📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
  📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  📞 ต่อ 209,211,213,218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี