ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กเรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก เรื่องบประกาศผลผู้ผ่านกา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนบ้านโบ่งน้อย

ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่อง การขายทอดตลาตอาคารเร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริห […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านบวกค้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สัง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบป […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 2 พ.ย. 63 (รอบ 11-25 ต.ค. 63)

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 2 พ.ย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกาศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

ประกาศสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563

ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ราย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบวันที่ 11 เมษายน 63 – 25 เมษายน 63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบวันที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (รอบวันที่ 25 มี.ค.63 – 10 เม.ย.63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (รอบ 11 มี.ค.63 – 25 มี.ค.63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้ารา […]