ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัด ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารงานของ สพท.ประจำเขตตรวจราชการที่ 15

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี