ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบหน้าประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 1 มิถุนายน 65

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบหน้าประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 18 พฤษภาคม 65

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรือง การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโค้ง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สัญญาจ้าง 5 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2565) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมประกันสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 1.ครูการศึกษาพิเศษ 2.พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร (โอนวันที่ 30 มีนาคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (โอนวันที่ 16 มีนาคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (โอนวันที่ 16 มีนาคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์:ประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ(ไข้นอก-ไข้ใน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย รอบที่ 1 ปี2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราวครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

(แก้ไขเพิ่มเติม)แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอันตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค คในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพี่เลี้ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กศจ.เชียงใหม่เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.

บันทึกข้อความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหาร ตำแหน่งพนักงานพ์ และตำแหน่งพี่เลี้ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

<ดาวน์โหลดเอกสาร> ใบสมัครตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ใบสมัคร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

แบบคำร้องขอย้าย บัญชีตำแหน่งว่าง ปี 2565 สภาพอัตรากำลัง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเพษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดเงื่อนไขเเละคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อไปดำรงตำเเหน่งในสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันประกวดสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการและนาวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 22 เม.ย. 64 (รอบ26 มีนาคม – 10 เมษายน 2564)

ไฟล์โอนเงินค่ารักษาพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 15

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กเรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก เรื่องบประกาศผลผู้ผ่านกา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนบ้านโบ่งน้อย

ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่อง การขายทอดตลาตอาคารเร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริห […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านบวกค้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 28 ม.ค. 64 (รอบ 11-25 ม.ค. 64)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผล พนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ2564

ประกาศผล พนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณพ.ศ2564

z]ประกาศผล ผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 13 ม.ค. 64 (รอบ 26 ธ.ค. 63-10 ม.ค. 64)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สัง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ ธ.ค. 63 (รอบ 10 – 25 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบป […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 16 ธ.ค. 63 (รอบ 26 พ.ย. – 10 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 16 ธ.ค. 63 (รอบ 26 พ.ย. -10 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ ธ.ค. 63 (26 พ.ย. – 10 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ พ.ย. 63 (รอบ 11-25 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 13 พ.ย. 63 (รอบ26 ต.ค. – 10 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 13 พ.ย. 63 (รอบ26 ต.ค. – 10 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตคข้าราชการ 13 พ.ย. 63 (26 ต.ค. -10 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 2 พ.ย. 63 (รอบ 11-25 ต.ค. 63)

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 2 พ.ย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ต.ค. 63 (รอบ 1-10 ต.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ ต.ค. 63 (รอบ 29 ก.ย. 63-10 ต.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ 30 ก.ย. 63 (รอบ 11-25 ก.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกาศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ก.ย. 63 (รอบ 26 ส.ค. 63 – 10 ก.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ก.ย. 63 (รอบ 26 ส.ค. 63 – 10 ก.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 28 ส.ค. 63 (รอบ 11 ส.ค. – 25 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ 28 ส.ค. 63 (รอบ 11 ส.ค. 63 – 25 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดดอนชัยรับสมัครจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการครู […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 17 ส.ค. 63 (รอบ 25 ก.ค. 63 – 10 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 17 ส.ค. 63 (รอบ 25 ก.ค. 63 – 10 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ 17 ส.ค. 63 (รอบ 25 ก.ค. 63 – 10 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 4 ส.ค. 63 (รอบ 10 ก.ค. – 25 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

ประกาศสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 16 ก.ค. 63 (รอบ 26 มิ.ย. 63 – 10 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 16 ก.ค. 63 (รอบ 26 มิ.ย. 63 – 10 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 16 ก.ค. 63 (รอบ 26 มิ.ย. 63 – 10 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกาาบุตรบำนาญ (รอบ 11 มิ.ย. 63-25 มิ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (รอบ 11 มิ.ย. 63-25 มิ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร รอบ 26 พ.ค. 63 – 10 มิ.ย. 63

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563

ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษาย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร พ.ค. 63 (รอบ 12 พ.ค. – 25 พ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ราย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 15 พ.ค. 63

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 15 พ.ค. 63  […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบวันที่ 11 เมษายน 63 – 25 เมษายน 63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบวันที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (รอบวันที่ 25 มี.ค.63 – 10 เม.ย.63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (รอบ 11 มี.ค.63 – 25 มี.ค.63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้ารา […]

ติดต่อเรา

🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

📠 โทรสาร 053-112677
🌏 https://www.chiangmaiarea1.go.th
📧 ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 209, 211, 213, 218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี