ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดขะจาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) ครั้งที่ 2/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประกาศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ขอยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู อัตราจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขะจาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านป่างิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้เเทรราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ คุรุสภาพร้อมให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “PBA” License ผ่านระบบ KSP e-Service

คุรุสภาพร้อมให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภายใต้นวัตกรรมดิจิทัลและโอกาสทางการศึกษาของเอเปค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่องรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดเสาหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะมวยไทย โครงการมหกรรมเยาวชนต้นกล้ามวยไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขอแ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท. สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เรื่องเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่” กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2566

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดำเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร แ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านบวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตราโรงเรียนบ้านบวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ในสังกัด (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 รวมทุก สพท.

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.นครสวรรค์ เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.นครราชสีมา เขต 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.เชียงราย เขต 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.เชียงราย เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ชลบุรี เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.จันทบุรี เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.จันทบุรี เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ขอนแก่น เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ขอนแก่น เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.น่าน เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบหน้ารายละเอียดและเอกสารประกอบการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.กาญจนบุรี เขต 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ชัยนาท)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.เชียงราย เขต 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.น่าน เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.บึงกาฬครั้งที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ยะลา เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ยะลา เขต 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ราชบุรี เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ลำปาง เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.เลย เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.สงขลา เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.สงขลา เขต 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.หนองคาย เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพม.น่าน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพม.เลย หนองบัวลำภู)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพม.สมุทรปราการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ ( ข ) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพม.หนองคาย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพม.เชียงราย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพม.ขอนแก่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.สมุทรปราการ เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ลำพูน 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.พิจิตร เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ปราจีนบุรี เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.บึงกาฬ )

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ชุมพร เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.อุดรธานี เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ปทุมธานี เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (สพป.ลำพูน เขต 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเพร่ เรื่องรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง การรับสมัครอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตําแหน่ง การย้าย และ/หรือการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 02 281 1845 หรือทางเว็บไซต์ https://course.kurupatana.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า” ให้กับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สแกนQR Code สมัครแนบท้ายหนังสือนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับโอนข้าราชการครูองค์การบ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน สังกัด สพม.น่าน ร่วมกับชมรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านสันกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะดิจิทัล สำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย IPAD แก่ครูโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนไม่น้อยกว่า 500) อบรมโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน สามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่อง ทั้ง 3 หลักสูตร จำนวน 5 รุ่น ๆละ 300 คน เริ่่มอบรมรุ่นแรก 5 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 5 สุดท้าย 18-20 ตุลาคม 2566 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกำหนดศูนย์ประสานงานการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแต่งตั้งประธานการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.เลย เขต 3 จำนวน 8 อัตรา 18,000 บาท/เดือน ระหว่างวันที่ 7 -15 พฤศจิกายน 2565 สมัครด้วยตนเองที่ สพป.เลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เรื่องผลการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สพป.เลย เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กศจ.เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 365 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมแนวใหม่ (New DLTV) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่องผลการประกวดนวัตกรรมการศึกษาในงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

>>ดาวน์โหลดเกียรติบัตร<<

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ การนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบหน้าประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 1 มิถุนายน 65

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบหน้าประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 18 พฤษภาคม 65

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรือง การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโค้ง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สัญญาจ้าง 5 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2565) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมประกันสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 1.ครูการศึกษาพิเศษ 2.พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร (โอนวันที่ 30 มีนาคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (โอนวันที่ 16 มีนาคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (โอนวันที่ 16 มีนาคม 2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์:ประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ(ไข้นอก-ไข้ใน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย รอบที่ 1 ปี2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราวครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

(แก้ไขเพิ่มเติม)แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอันตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค คในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพี่เลี้ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กศจ.เชียงใหม่เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.

บันทึกข้อความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหาร ตำแหน่งพนักงานพ์ และตำแหน่งพี่เลี้ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

<ดาวน์โหลดเอกสาร> ใบสมัครตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ใบสมัคร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

แบบคำร้องขอย้าย บัญชีตำแหน่งว่าง ปี 2565 สภาพอัตรากำลัง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเพษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดเงื่อนไขเเละคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อไปดำรงตำเเหน่งในสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันประกวดสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการและนาวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 22 เม.ย. 64 (รอบ26 มีนาคม – 10 เมษายน 2564)

ไฟล์โอนเงินค่ารักษาพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 15

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กเรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก เรื่องบประกาศผลผู้ผ่านกา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนบ้านโบ่งน้อย

ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่อง การขายทอดตลาตอาคารเร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริห […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านบวกค้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรี […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 28 ม.ค. 64 (รอบ 11-25 ม.ค. 64)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผล พนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ2564

ประกาศผล พนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณพ.ศ2564

z]ประกาศผล ผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 13 ม.ค. 64 (รอบ 26 ธ.ค. 63-10 ม.ค. 64)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปีงบประมาณพ.ศ2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สัง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ ธ.ค. 63 (รอบ 10 – 25 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบป […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 16 ธ.ค. 63 (รอบ 26 พ.ย. – 10 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 16 ธ.ค. 63 (รอบ 26 พ.ย. -10 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ ธ.ค. 63 (26 พ.ย. – 10 ธ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ พ.ย. 63 (รอบ 11-25 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 13 พ.ย. 63 (รอบ26 ต.ค. – 10 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 13 พ.ย. 63 (รอบ26 ต.ค. – 10 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตคข้าราชการ 13 พ.ย. 63 (26 ต.ค. -10 พ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 2 พ.ย. 63 (รอบ 11-25 ต.ค. 63)

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการ 2 พ.ย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ต.ค. 63 (รอบ 1-10 ต.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ ต.ค. 63 (รอบ 29 ก.ย. 63-10 ต.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ 30 ก.ย. 63 (รอบ 11-25 ก.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประกาศโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ก.ย. 63 (รอบ 26 ส.ค. 63 – 10 ก.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ก.ย. 63 (รอบ 26 ส.ค. 63 – 10 ก.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 28 ส.ค. 63 (รอบ 11 ส.ค. – 25 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ 28 ส.ค. 63 (รอบ 11 ส.ค. 63 – 25 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดดอนชัยรับสมัครจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการครู […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 17 ส.ค. 63 (รอบ 25 ก.ค. 63 – 10 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 17 ส.ค. 63 (รอบ 25 ก.ค. 63 – 10 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ 17 ส.ค. 63 (รอบ 25 ก.ค. 63 – 10 ส.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 4 ส.ค. 63 (รอบ 10 ก.ค. – 25 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

ประกาศสรรหาเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญ 16 ก.ค. 63 (รอบ 26 มิ.ย. 63 – 10 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรบำนาญ 16 ก.ค. 63 (รอบ 26 มิ.ย. 63 – 10 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 16 ก.ค. 63 (รอบ 26 มิ.ย. 63 – 10 ก.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกาาบุตรบำนาญ (รอบ 11 มิ.ย. 63-25 มิ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ (รอบ 11 มิ.ย. 63-25 มิ.ย. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร รอบ 26 พ.ค. 63 – 10 มิ.ย. 63

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563

ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษาย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าให้บริการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร พ.ค. 63 (รอบ 12 พ.ค. – 25 พ.ค. 63)

Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ราย […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 15 พ.ค. 63

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 15 พ.ค. 63  […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบวันที่ 11 เมษายน 63 – 25 เมษายน 63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (รอบวันที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (รอบวันที่ 25 มี.ค.63 – 10 เม.ย.63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ข้าร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ (รอบ 11 มี.ค.63 – 25 มี.ค.63)

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรข้ารา […]

ติดต่อเรา

🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

📠 โทรสาร 053-112677
🌏 https://www.chiangmaiarea1.go.th
📧 ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 209, 211, 213, 218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี