ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Patcharee

7 เม.ย. 2024

admin

3 เม.ย. 2024

Patcharee

29 มี.ค. 2024

Patcharee

27 มี.ค. 2024

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

admin

2 เม.ย. 2024

admin

19 ก.พ. 2024


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2567
  1.2 ปีงบประมาณ 2566
  1.3 ปีงบประมาณ 2565
  1.4 ปีงบประมาณ 2564
 2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2566
  3.2 ปีงบประมาณ 2565
  3.3 ปีงบประมาณ 2564
  3.4 ปีงบประมาณ 2563
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
  2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2566
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  4.3 ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2566
  1.2 ปีงบประมาณ 2565
  1.3 ปีงบประมาณ 2564
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2565
  3.2 ปีงบประมาณ 2564
  3.3 ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Patcharee

10 ม.ค. 2024

admin

9 ธ.ค. 2023

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

admin

27 ก.พ. 2024

กิจกรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

admin

28 มี.ค. 2024

admin

26 มี.ค. 2024

กิจกรรม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

admin

22 ธ.ค. 2023

admin

13 มิ.ย. 2023

คลิกดูจดหมายข่าว สพป.เชียงใหม่ เขต 1

คลิกดูจดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
☎️ ติดต่อเราได้ที่ : 053-112334-342    📠 โทรสาร : 053-112677
🌏 Website : https://www.chiangmaiarea1.go.th
📧 Email : saraban04047@obec.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 209, 211, 213, 218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี